Kluster Ekonomi

PLAN PELAKSANAAN PEMERKASAAN & TRANSFORMASI EKONOMI BUMIPUTERA

kluster ekonomi

Di bawah Plan 3PTEB mempunyai 7 Kluster Ekonomi yang membina rantaian nilai ekonomi yang sangat diperlukan oleh Usahawan Bumiputera

KLUSTER 1

Pengkalan Data

KLUSTER 2

4PU

KLUSTER 3

Kewangan

KLUSTER 4

Premis

KLUSTER 5

Industri

KLUSTER 6

Akademia

KLUSTER 7

Premis

KLUSTER 8 KHAS

Komuniti Wanita

KLUSTER 9 KHAS

VETERAN ATM

PELAN PELAKSANAAN PEMERKASAAN