SYARAT & TERMA UNTUK MENJADI AHLI PPTEM

JENIS-JENIS KEAHLIAN

PERTUBUHAN PEMERKASAAN & TRANSFORMASI MALAYSIA (PPTEM)

mempunyai 5 jenis keahlian

FASAL 4 (1) (A) Ahli Biasa :
1.  Kewarganegaraan : Malaysia
2.  Umur Minima : 18 tahun
3.  Kawasan / Negeri Tempat Tinggal Ahli : Malaysia
4.  Keturunan / Bangsa : Semua
5.  Jantina : Lelaki & Perempuan
6.  Agama : Islam
YURAN KEMASUKAN & YURAN AHLI TAHHUNAN :
>>  Yuran Kemasukan :  RM 50.00
>>  Yuran Ahli Tahunan : RM 50.00
FASAL 4 (1) (B) Ahli Bersekutu :
FASAL 4 (1) (B) Ahli Bersekutu :
YURAN KAD KEAHLIAN TAHUNAN :
>>  Yuran Kad Keahlian :  RM 20.00 (tahunan)
FASAL 4 (1) (C) Ahli Kehormat :
Terdiri daripada mereka yang berjasa kepada masyarakat dan boleh memberi sumbangan kepada pertubuhan.  Mereka ditentukan oleh Jawatankuasa dan terkecuali dari pembayaran yuran.
FASAL 4 (1) (D) Ahli Seumur Hidup :
Terbuka kepada Ahli Biasa yang membayar yuran sekaligus.
YURAN KEMASUKAN & YURAN SEUMUR HIDUP :
>>  Yuran Kemasukan :  RM 50.00
>>  Yuran Seumur Hidup : RM 500.00
FASAL 4 (1) (E) Ahli Remaja :
Terbuka kepada mereka yang berumur 18 tahun ke bawah.  Mereka perlu mendapatkan surat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga yang sah.  Mereka tidak boleh mengundi atau memgang jawatan Pertubuhan.
YURAN KAD KEAHLIAN TAHUNAN :
>>  Yuran Kad Keahlian :  RM 20.00 (tahunan)

syarat tambahan

Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu denngan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk dipertimbangkan.  Jawatankuasa boleh mengikut budi bicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab.

Rujuk : Fasal 4.2 (Perlembagaan PPTEM)

KELEBIHAN & KEISTIMEWAAN

Semua keahlian akan diberikan Kad Keahlian RizqCash dengan Pembayaran RM 20.00 setahun.

Semua keistimewaan akan diperolehi sebagai pemegang Kad RizqCash.

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

akan dimaklumkan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *